Bóg zapłać za wsparcie Parafii

Dziękuję wszystkim ofiarodawcom za wsparcie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.
71 1240 6814 1111 0000 4939 0300