Uroczystość Najświętszej Trójcy

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne 

  1. Dzisiejsza niedziela przypomina nam tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Bóg, jeden, ale w trzech Osobach, chce, aby nasze ludzkie relacje były budowane na wzór tych, które zachodzą między Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a które dokonują się zawsze w miłości.                                                                                                                                                                               
  2. Zapraszam w tygodniu na nabożeństwa czerwcowe z Wystawieniem Najświętszego Sakramentu i Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które odprawiamy po Mszy Świętej w dni powszednie.                                                                                                                                                               
  3. W tym tygodniu w Liturgii Kościoła wspominamy w poniedziałek Świętą Jadwigę Królową, w czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w sobotę wspomnienie Świętego Antoniego z Padwy, Kapłana i Doktora Kościoła.                                                                                                                                                                                                         
  4. W czwartek będziemy przeżywali Uroczystość Bożego Ciała. Proszę o przygotowanie ołtarzy na procesję przy kościele w Osetnie. I ołtarz – mieszkańcy Osetna, Osetna Małego i Kietlinka, II ołtarz – mieszkańcy Goli Górowskiej i Rogowa Górowskiego, III ołtarz – mieszkańcy Starej Góry i IV ołtarz – mieszkańcy Ryczenia.
  5. Dzieci klas IV zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 12.00 w Osetnie w Boże Ciało, aby przeżyć rocznicę I Komunii Świętej.                                                                                                                                                                                             
  6. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w środę i sobotę po Mszy Świętej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  7. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafii.
  8. Spotkanie dla dzieci, które przygotowują się do I Komunii Świętej odbędzie się we wtorek o 17.00 w Starej Górze i w sobotę o 18.00 w Osetnie.            
  9. Zapowiedź przedślubna III :Kamila Siemaszko zamieszkała w Ryczeniu i Paweł Płóciniczak zamieszkały w Osetnie.