Kościół parafialny w Osetnie

Kościół w Osetnie

Pierwsze zachowane informacje o istnieniu parafii w Osetnie pochodzą z roku 1289. Kolejna informacja pochodzi z roku 1302 gdy w dokumentach wymienia się proboszcza z Osetna. Wiadomo że kościół powstał w II połowie XIII wieku i był poddawany przebudowom, między innymi w XV wieku. W okresie reformacji kościół w Osetnie przeszedł w ręce protestantów. W roku 1491 wykonano drewniany rzeźbiony ołtarz, który przedstawia scenę ukrzyżowania i ostatniej wieczerzy, a także wykonano nowy dzwon kościelny. W roku 1498 Ernst Tschammer dobudował kaplicę z portalem, a 12 lat później w roku 1510 ufundowano mniejszy dzwon kościelny.

Około roku 1550 dobudowano kaplicę rodową Tschammerów wraz z epitafiami i tablicami nagrobnymi, a sam kościół przystosowano do potrzeb protestantów. Kościół pw. św. Michała Archanioła był wówczas użytkowany przez miejscowych luteran. W roku 1622 Melchior Heintz wykonał renesansową ambonę.

W ręce katolików kościół św. Michała Archanioła powrócił dopiero w roku 1653. W roku 1862 wybudowano wieżę kościelną, a w XVIII wieku dokonano zmian w wyposażeniu wnętrza kościoła. Stary wystrój kościoła zniszczyły remonty – w 1925, a także w latach 1970-1971, gdy odmalowywano wnętrza i wykonano remont elewacji zewnętrznej. W roku 1957 w Osetnie powstała samodzielna parafia pw. Michała Archanioła. W roku 1991 parafię podzielono na dwie mniejsze – w Osetnie oraz parafię pw. Zesłania Ducha Świętego w Żuchlowie.

Kościół św. Michała Archanioła w Osetnie położony jest na wzniesieniu przy drodze do Góry i otoczony jest kamiennym murem. Jest świątynią jednonawową, murowaną z kamienia i cegły.